Warto odwiedzić

Archidiecezja Katowice

Centrum Jana Pawła II


Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Caritas Katowice

Jasna Góra

 

Psałterz Maryi

 

Modlitwa w drodze

pogrzeby

papieskie intencje

 

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2019

 

 

Każdego miesiąca Ojciec Święty chce zwrócić uwagę wiernych na konkretny problem społeczny. Warto pamiętać o tym w naszych modlitwach.

Intencje powierzone przez Papieża Apostolatowi Modlitwy na rok 2019. Każdy miesiąc poświęcony jest albo intencji ewangelizacyjnej, albo powszechnej.

 

Styczeń 2019 intencja ewangelizacyjna:

za młodzież.Za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby idąc za przykładem Maryi odpowiedziała na wezwanie Pana do niesienia światu radości Ewangelii


Luty 2019 intencja powszechna:

za ofiary przemocy.O wielkoduszne przyjmowanie ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy.


Marzec 2019 intencja ewangelizacyjna:

za chrześcijańskie wspólnoty.Aby wspólnoty chrześcijańskie – szczególnie te, które są prześladowane – odczuły, że są blisko Chrystusa, a ich prawa były respektowane.


Kwiecień 2019 intencja powszechna:

za pracowników na obszarach wojennych.Za lekarzy i ich współpracowników humanitarnych na terenach objętych wojną, którzy ryzykują swoje własne życie dla ocalenia życia innych.


Maj 2019 intencja ewangelizacyjna:

za Kościół w Afryce.Aby Kościół w Afryce, przez zaangażowanie swoich wiernych, stał się zaczynem jedności dla swoich członków oraz znakiem nadziei dla całego kontynentu.


Czerwiec 2019 intencja ewangelizacyjna:

za kapłanów.Aby kapłani, przez skromność i pokorę swojego życia, zaangażowali się na rzecz aktywnej i solidarnej służby najbardziej potrzebującym.


Lipiec 2019 intencja powszechna:

o sprawiedliwość.Aby osoby wymierzające sprawiedliwość kierowały się uczciwością i aby obecna na świecie niesprawiedliwość nie miała ostatniego słowa.


Sierpień 2019 intencja ewangelizacyjna:

za rodziny.Aby rodziny, przez życie modlitwy i miłości, stawały się coraz lepszymi “szkołami prawdziwego wzrostu człowieczeństwa”.


Wrzesień 2019 intencja powszechna:

za polityków, naukowców i ekonomistów.Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali na rzecz ochrony mórz i oceanów na świecie.


Październik 2019 intencja ewangelizacyjna:

o Ducha Świętego.Aby tchnienie Ducha Świętego zrodziło nową misyjną ”wiosnę” w Kościele.


Listopad 2019 intencja powszechna:

o komunikację i pojednanie.Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie wspólnie żyją różnorodne wspólnoty religijne, zapanował duch dialogu i pojednania.


Grudzień 2019 intencja powszechna:

za dzieci.Aby każdy kraj podjął, priorytetowo i zdecydowanie, działania mające na celu polepszenie przyszłości dzieci, szczególnie tych cierpiących.


Dlaczego w 2019 roku wyznaczono takie intencje? Generalnie to, jakie intencje papieskie są wyznaczone na dany rok, i jakie są też w 2019 roku, zależy od tego, co się dzieje na świecie i w jakim kierunku zmierza ludzkość. Ojciec Święty pielgrzymując po różnych miejscach, spotykając się też z różnymi ludźmi na audiencjach, określa które intencje najlepiej odpowiedzą na różne wyzwania i trudności przed którymi stoją wierni Kościoła i ludzie całego świata.

Cytat

Dziś obchodzimy

św. Damazego I, papieża

Imieniny

Damazego, Daniela

myśl dnia
„Radość i miłość są skrzydłami wielkich poczynań.”
Johann Wolfgang Goethe
czytanie

Iz 40, 25-31
Ps 103
Mt 11, 28-30
liturgia dnia

Nasi Ministranci


Nasza Biblioteka

Pielgrzymki

Pielgrzymka do Izraela i Jordani szlakiem biblijnym

15 05 - 22 05 2020

(szczegóły w galerii zdjęć)

 

Królewskie Miasta 04 - 06 06 2020