Warto odwiedzić

Archidiecezja Katowice

Centrum Jana Pawła II


Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Caritas Katowice

Jasna Góra

 

Psałterz Maryi

 

Modlitwa w drodze

pogrzeby

Pytania do Ewangelii

Nie tylko dla bierzmowańców!

Pytania do Ewangelii wg św. Marka

 

1. Czyim synem był Marek?

2. Czyim krewnym był Marek?

3. Dla jakich ludzi przeznaczona była druga Ewangelia?

4. Kim był adresat owej Ewangelii?

5. Kiedy została zredagowana Ewangelia wg św. Marka?

6. Która Ewangelia uchodzi za najstarszą?

7. Jak rozpoczyna się Ewangelia wg św. Marka?

8. Skąd przyszedł Jezus, by otrzymać chrzest od Jana Chrzciciela w Jordanie?

9. Ile dni przebywał Jezus na pustyni?

10. Jakie słowa wypowiedział Jezus na pierwszym wystąpieniu?

11. Ile osób niosło paralityka do Jezusa?

12. Czy syn człowieczy miał na ziemi władzę odpuszczania grzechów?

13. Dlaczego uczniowie Jezusa nie pościli podczas gdy uczniowie Jana i faryzeusza mieli właśnie post?

14. Kto jest panem szabatu?

15. Wymień imiona 12, jakich ustanowił Jezus?

16. Kto jest matką i braćmi Jezusa?

17. Przytocz przypowieść o ziarnku gorczycy

18. Czy Pan Jezus musiał osobno objaśniać przypowieści swoim uczniom?

19. Na co cierpiała kobieta która dotknęła się płaszcza Jezus i wyzdrowiałą?

20. Co Jezus stwierdził kiedy był w swoim rodzinnym mieście Nazarecie?

21. Po ilu Jezus rozsyłał Apostołów po świecie?

22. Czy Herod lubił Jana?

23. W drodze do jakiego miasta Jezus uciszył burze na jeziorze?

24. Jakie były warunki naśladowania Jezusa?

25. Komu trudno będzie wejść do Królestwa Niebieskiego?

26. Ile było zapowiedz męko Pana Jezusa?

27. Na jakim zwierzęciu Jezus wjeżdżał do Jerozolimy ?

28. Które są najważniejsze przykazania?

29. Które, według Jezusa, jest pierwsze ze wszystkich przykazań?

30. Kto wydał Jezusa za pieniądze?

31. Kto pomógł nieść krzyż Jezusowi?

32. Jak inaczej nazywa się Golgota?

33. O której Jezus wyzionął ducha?

34. Co znaczą słowa "Eloi, Eloi, lema sabachthani"?

35. Kto pierwszy zobaczył pusty grób ?

36. Kto będzie zbawiony?

37. Jakie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą ?

 

 

Pytania do Ewangelii wg św. Jana

 

1. Który z proroków wypowiedział te słowa : „Jam głos wołającego na pustyni, prostujcie drogę Pańską.”

2. Kto przyprowadził Piotra do Pana Jezusa ?

3. Kogo spotkał Jezus w Galilei ?

4. Z jakiego miasta pochodzili Andrzej i Piotr ?

5. Po jakim drzewem widział Pan Jezus Natanaela ?

6. Jaki był początek znaków Pana Jezusa?

7. Dokąd udał się Pan Jezus po cudzie w Kanie Galilejskiej ?

8. Co według Jezusa jest konieczne do zbawienia ?(podkreśl właściwą odpowiedź) - spowiedź - pokuta - narodzenie z wody i Ducha

9. „ Woda żywa „ jest symbolem.................

10. Kogo Pan Jezus uzdrowił w Kafarnaum ?

11. W jakim mieście Pan Jezus nauczał o Eucharystii?

12. Jak chcieli ukarać faryzeusze kobietę cudzołożną?

13. Gdzie Pan Jezus uzdrowił niewidomego ?

14. Kiedy i za co Żydzi chcieli ukamienować Pana Jezusa?

15. Chory przy sadzawce cierpiał od.................lat.(podaj liczbę).

16. Pan Jezus rozmnożył ( podkreśl właściwą odpowiedź) a) siedem chlebów i parę rybek b) pięć chlebów i dwie ryby c) dwa chleby i pięć ryb

17. Ile zostało koszy ułomków ?......................

18. Czyim bratem był Łazarz ? (podkreśl)

a) Marii Magdaleny

b)Marii i Marty

c) Joanny

19. Jakimi słowami Pan Jezus wskrzesił Łazarza ?

20. Przed jakim świętem Pan Jezus spożył Ostatnią Wieczerzę ?

21. W jakich językach był napis na krzyżu ?

22. Do którego z apostołów Pan Jezus powiedział słowa : „Oto matka twoja” (podkreśl właściwą odpowiedź ) a) do Piotra b) do Jana c) do Mateusza

23. Co oznacza słowo Rabbuni, którym Maria zwróciła się do zmartwychwstałego Pana Jezusa?

24. Kogo Pan Jezus nazwał błogosławionymi ?

25. Jaki sakrament Pan Jezus ustanowił po swoim zmartwychwstaniu?

26. Uzupełnij : „Weźmijcie .........................., którym grzechy .................................. są im .......................................”

Dziś obchodzimy

Poniedziałek w oktawie Wielkanocy

Imieniny

Łukasza, Leona

myśl dnia
„Jezus umarł za wszystkich. I wszystkich nas oczekuje w niebie.”
św. Jan Maria Vianney
czytanie

Dz 2, 14. 22b-32
Ps 16
Mt 28, 8-15
liturgia dnia

Nasi Ministranci


Nasza Biblioteka